Cennik


Zajęcia dla kobiet

Pole Dance, Exotic
4 zajęcia
+
2 wejścia na open studio
170
karnet
ważny 30 dni
8 zajęć
+
4 wejścia na open studio
270
karnet
ważny 30 dni

Jednorazowe
zajęcia
50

Zajęcie indywidualne
140
Stretching

4 zajęcia
120

Jednarazowe zajęcia
30