Cennik


Zajęcia dla kobiet

Pole Dance, Exotic
4 zajęcia
+
2 wejścia na open studio
110
karnet
ważny 30 dni
8 zajęć
+
4 wejścia na open studio
180
karnet
ważny 30 dni

Jednorazowe
zajęcia
30